pinoy haiku 201-300

201. PINOY HAIKU
Punong CabalyeroRey de Vera

February 10, 2007

Punong naglalagablab

Dugo sa tabak

Tinago ng bulaklak.

202. PINOY HAIKU
Pangarap ay BuwanRey de Vera

February 10, 2007

Sa gitna ng tag-ani

May panaginip

Ang b’wan ng hating-gabi.

203. PINOY HAIKU
Mapulang BukasRey de Vera

February 10, 2007

Dugong tinik nabakas

Kawalang-malay

Sa ‘sang papag na rosas.

204. PINOY HAIKU
Nakatagong TanawinRey de Vera

February 10, 2007

Tubig naglalagaslas

Bukal ng bundok

Sa bulong ng tag-lagas.

205. PINOY HAIKU
Ulan sa Pisngi ng BundokRey de Vera

February 10, 2007

Tinatanaw ang lupa

Katahimikan

Langit na lumuluha.

206. PINOY HAIKU
Landas ng Paruparo at BubuyogRey de Vera

February 10, 2007

Sa araw ng tag-init

Ang bulaklakan

Puno ng pagtatalik.

207. PINOY HAIKU
Dagling Tagumpay sa KawalanRey de Vera

February 10, 2007

Anay man may sundalo

Sakay ng hangin

Pakpakang dalo-dalo.

208. PINOY HAIKU
Sa Gitna ng HinagpisRey de Vera

February 10, 2007

Lupang kinakawawa

Dahas ng unos

Kandilang lumuluha.

209. PINOY HAIKU
Susu-unging BundokRey de Vera

February 10, 2007

Kung kawal ang apanas

Dilang talampas

Ay matarik na landas.

210. PINOY HAIKU
Tagpo sa PunoRey de Vera

February 10, 2007

Sabi ng kalamintas:

Baba apanas

Sa akin ang itaas.

211. PINOY HAIKU
Sa Tapang ng KulayRey de Vera

February 10, 2007

Ang punong cabalyero

Simbalasik ng

Mandirigmang anito.

212. PINOY HAIKU
Walang KamalayanRey de Vera

February 10, 2007

Naliligo ang usa

Batis kay linis

Sa hubad na umaga.

213. PINOY HAIKU
Kamandag, Tambal sa GutomRey de Vera

February 10, 2007

Bumulusok na lawin

Kidlat sa limbas

Ang cobrang sisilain.

214. PINOY HAIKU
Gubat sa Bitukang ManokRey de Vera

February 10, 2007

Makanlong pa ang gubat

Lamig ng landas

Tumatagos sa balat.

215. PINOY HAIKU
Sa Piling ng KalabawRey de Vera

February 10, 2007

Nilisan ang kasama

Ng isang tagak

Di tiyak na pag-asa.

216. PINOY HAIKU
Talik sa Papanaw na BuwanRey de Vera

February 10, 2007

Nahihimlay ang buwan

Kulay bughaw man

Bingit ng kagandahan.

217. PINOY HAIKU
Sa Pusod ng BundokRey de Vera

February 10, 2007

Hinuhukay na puri

Gintong kumislap

Sa buwan ng tag-ani.

218. PINOY HAIKU
Ang Silbi ng PilakRey de Vera

February 10, 2007

Sinasalantang bato

Tigas ng bakal

Sa durog na anino.

219. PINOY HAIKU
Ilog ng BudhiRey de Vera

February 10, 2007

Sa anod ng basura

Asan ang lila

Na lily ng konsensya.

220. PINOY HAIKU
Kulimbat sa DagatRey de Vera

February 10, 2007

Pumuputok na dagat

Bangkang lagalag

Sa butse ng panglambat.

221. PINOY HAIKU
Sa Dilim Nitong UmagaRey de Vera

February 10, 2007

Ginahasa ng atol

Lupang tiwangwang

Ang rosas, di-tumutol.

222. PINOY HAIKU
Tugatog ng BundokRey de Vera

April 21, 2007

Tuktok ng panganorin

Susong Dalaga

May balon na kaylalim.

223. PINOY HAIKU
Kandila sa PangarapRey de Vera

April 21, 2007

Ang diyosa ng dilim

Mukha ay rosas

Sa katedral na lihim.

224. PINOY HAIKU
Sa Look ng SulnupanRey de Vera

April 21, 2007

Lumulubog na araw

Lamig ng titig

Sa pulang tumutunaw.

225. PINOY HAIKU
Di Matakpang TubigRey de Vera

April 21, 2007

Ulap ay sumasalok

Mabahong Ilog

Tinakluban ng bundok.

226. PINOY HAIKU
Patak sa HaponRey de Vera

April 30, 2007

Umuulan ng rosas
Itong palumpon
Ay! Talulot na lagas.

227. PINOY HAIKU
Umuulan ang LangitRey de Vera

April 30, 2007

Kulay rosa na labak
Habol sa hangin
Talulot ng bulaklak.

228. PINOY HAIKU
Balahibong TalulotRey de Vera

April 30, 2007

Malambot kung lakaran

Tamis ng bango
Nakalatag sa parang.

229. PINOY HAIKU
Hapo ang MagdamagRey de Vera

April 30, 2007

Sumabay sa pagtulog
Lambat na puyat
Paglaot ng Canimog.

230. PINOY HAIKU
Hinga ng PanganibRey de Vera

April 30, 2007

Busog na manlilingkis
Titig nagsanib
Nakabatad sa tubig.

231. PINOY HAIKU
Kamandag sa BibigRey de Vera

April 30, 2007

Bangis ma’y paamuin
Kidlat ng sindak
Dilang alimuranin.

232. PINOY HAIKU
Hanap ay HimbingRey de Vera

April 30, 2007

Uhaw man sa taglamig
Tulog ay sabik
Sa himig ng kuliglig.

233. PINOY HAIKU
Tutol sa GalakRey de Vera

April 30, 2007

Binasag ang tahimik
Usbong nalaglag
Bumukadkad sa pilit.

234. PINOY HAIKU
Huni ng TipaklongRey de Vera

April 30, 2007

Lumulukso sa damo
Ang berdeng lukton
Umaawit ng salmo.

235. PINOY HAIKU
Handang LumundagRey de Vera

April 30, 2007

Sa kinakaing damo

Munting tipaklong
Biglaang lumulukso.

236. PINOY HAIKU
Sayaw sa HanginRey de Vera

April 30, 2007

Bumabagsak ang kulog

Ihip sa dahon
Pang-indayog ng tuhod.

237. PINOY HAIKU
Dala ng UlapRey de Vera

April 30, 2007

Hatid sa bulaklakan
Ulang sariwa

Dinaluyan ang parang.

238. PINOY HAIKU
Basa ang KabundukanRey de Vera

April 30, 2007

Sinabuyan ang bundok
Ulang may parak
Humalakhak sa ilog.

239. PINOY HAIKU
Abala sa Pangi-ngilawRey de Vera

April 30, 2007

Umawit nang magdamag
Ang kuliglig sa

Balisang alitaptap.

240. PINOY HAIKU
Puno ng MariposaRey de Vera

May 1, 2007

Patuloy sinasabo
Bagtas ng kahoy
Sanglibong paruparo.

241. PINOY HAIKU
Multo sa UmagaRey de Vera

May 1, 2007

Mga pakóng tumubo
Maagang supling
Aninong lumalago.

242. PINOY HAIKU
Bulhaw ang UhotRey de Vera

May 1, 2007

Dayami man ay uhay
Gílik ng butil
Sa gini-ik na palay.

243. PINOY HAIKU
Tinagba sa AnitoRey de Vera

May 1, 2007

Nasisibot ang maya
Gapás na palay
Pag-ani ng partida.

244. PINOY HAIKU
Sa Init ng GalitRey de Vera

May 1, 2007

Isang patay na sapa
Nalantang lotus
Huling patak ng luha.

245. PINOY HAIKU
Nagdala ng AniRey de Vera

May 1, 2007

Kabuteng tumutubo
Kidlat sa gabi
Maagang hinahango.

246. PINOY HAIKU
Tangis ng PagliyabRey de Vera

May 1, 2007

Sa damong nasusunog

Ihip ng hangin
Sumisiklab ang tunog.

247. PINOY HAIKU
Nagsanib ang TubigRey de Vera

May 1, 2007

Luminusong sa ilog
Pinaglagaslas
Bahang nagpating-anod.

248. PINOY HAIKU
Tahimik na DagokRey de Vera

May 1, 2007

May lunod na tutubi
Sa munting kale
Lumulutang na saksi.

249. PINOY HAIKU
Lungkot sa PaglisanRey de Vera

May 1, 2007

Isang sangang naiwan
Parak ng kidlat
Lumipad na kilyawan.

250. PINOY HAIKU
Nilisan ang LangitRey de Vera

May 1, 2007

Dagsa ng dayong ibon
Langkay sa laot
Linampawan ang alon.

251. PINOY HAIKU
Ang Awit ng TagintingRey de Vera

May 1, 2007

May bantay sa pintuan
Tunog ng hangin
Bumati sa tahanan.

252. PINOY HAIKU
Pinatid ang UhawRey de Vera

May 1, 2007

Pinatamis ng lamig
Kahit tag-init

Bumubukal ang tubig.

253. PINOY HAIKU
Buhay EsteroRey de Vera

May 4, 2007

Binabanas na gabi
Ingay ng lamok
Sumimoy sa pusali.

254. PINOY HAIKU
Araw ng LindolRey de Vera

May 4, 2007

Nanganganak ang kulog
Amba ng ulan
Bundok ay niyuyugyog.

255. PINOY HAIKU
Gumising ang SapaRey de Vera

May 4, 2007

Humulaw na ang ulan
Muling umawit
Batis sa bulaklakan.

256. PINOY HAIKU
Carpa sa PangkeRey de Vera

May 4, 2007

Nilalambat sa pukot
Ingay ng bakal
Dala-dala’y sigalot.

257. PINOY HAIKU
Ingay sa GabiRey de Vera

May 4, 2007

Sigaw na, Tuwá! Tuwá!
Batók ng aso
Binabatíng ay usa.

258. PINOY HAIKU
Mas Mahal ang Pag-ibigRey de Vera

May 4, 2007

Poon ng mga bangin
Magsintang dragon
Nagtatalik sa hangin.

259. PINOY HAIKU
May Kulay ang HanginRey de Vera

May 4, 2007

Natipong kalibangbang
May bahaghari
Namumukal sa parang.

260. PINOY HAIKU
Palahaw ng SakitRey de Vera

May 4, 2007

Tinik na pampanakot
Sa p’wet ng matsin
Limurang itinusok.

261. PINOY HAIKU
Ginising ng ManokRey de Vera

May 4, 2007

Sa dilim ng tag-ulan
Tulog pa lahat
Tumuraok ang tandang.

262. PINOY HAIKU
Malamig pa ang ArawRey de Vera

May 4, 2007

Nagmadaling dumagsa
Kasal na papan
Upang magpulot-gata.

263. PINOY HAIKU
Patintero sa ParangRey de Vera

May 4, 2007

Lumilipad na hanip
Galing umilag
Sa tutubing malupit.

264. PINOY HAIKU
Palamuti sa UloRey de Vera

May 12, 2007

Talak ng bulaklakan
Umagang hagas
Sa init ng bunbunan.

265. PINOY HAIKU
Sa Mataas na KahoyRey de Vera

May 12, 2007

Ibong walang pangalan
Panay ang tawag
Hangin ma’y hindi alam.

266. PINOY HAIKU
Ang Ibong SimbahanRey de Vera

May 12, 2007

Dalaw ng isang maya
Ano ang alam
Kung sabi ay, “Kumusta!”

267. PINOY HAIKU
Tanaw sa LaotRey de Vera

May 12, 2007

Kidlat sa kalawakan
Tagbik ng dagat
Puting dalampasigan.

268. PINOY HAIKU
Kislap ng LangitRey de Vera

June 6, 2007

Parak sa kalangitan
Dumadaloydoy

Sa papatak na ulan.

269. PINOY HAIKU
Marikit na LuningningRey de Vera

June 6, 2007

Bituing sumisilay
Gabi sa batis
Sinag ang taglay-taglay.

270. PINOY HAIKU
Natighaw ang UhawRey de Vera

June 6, 2007

Bumubuhos ang ulan
Tinig ng lupa
Dinig sa kabundukan.

271. PINOY HAIKU
Yapos sa HimpapawidRey de Vera

June 6, 2007

Tutubing magkatalik
Sayaw sa hangin
Hinahayon ang langit.

272. PINOY HAIKU
Gutom na ang BayakanRey de Vera

June 7, 2007

Hilaw pa ang pang-ulam

Kinakalugkog

Lulutuing tabagwang.

273. PINOY HAIKU
Sa Tukso ng GutomRey de Vera

June 7, 2007

Bayawak sa pasilod

Nabibighani

Hayok sa paing bulok.

274. PINOY HAIKU
Paalam ng TaglagasRey de Vera

June 7, 2007

Kumakaway ang dahon

Dagit ng tagbik

Humahalik sa alon.

275. PINOY HAIKU
Sa Kanyang TuraokRey de Vera

June 7, 2007

Tandang namamayagpag

Liyad na’ng dibdib

Nakabukas pa’ng pakpak.

276. PINOY HAIKU
Ilaw na Aandap-andapRey de Vera

June 9, 2007

Alitatap sa dapdap

Pulang bulaklak

Kanilang hinahanap.

277. PINOY HAIKU
Bulaklak ng Madre CacaoRey de Vera

June 9, 2007

Namukadkad sa sanga

Ang kakawate

Sura lang ng seriya.

278. PINOY HAIKU
Matapos PutulinRey de Vera

June 9, 2007

Balite’y di tumumba

Huni ng kerwe

Magdamag nagbehilya.

279. PINOY HAIKU
Naninipit ang GalitRey de Vera

June 9, 2007

Hantik na pulang-pula

Antak ng kisot

Namimitik sa baga.

280. PINOY HAIKU
Napagod ang HaponRey de Vera

June 9, 2007

Humapon sa kalabaw

Hapong talaod

Itinawid sa danaw.

281. PINOY HAIKU
Tumawid ang KobraRey de Vera

June 9, 2007

Kabayo ay nabigla

Takot sa tubig

Inianod ng sapa.

282. PINOY HAIKU
Nakagaot sa TiwalaRey de Vera

June 9, 2007

Lumalaot ang bangka

Lupang maybahay

Tinatangay ng baha.

283. PINOY HAIKU
Lilok ng UlanRey de Vera

June 9, 2007

Sumisilay ang buwan

Sa batong ukit

Itinuga ng bulkan.

284. PINOY HAIKU
Nalibing sa LimotRey de Vera

June 9, 2007

Likod ng puting bato

Hubad na bundok

Nakaukit ang multo.

285. PINOY HAIKU
Giniginaw na TinigRey de Vera

June 9, 2007

Bumabalik ang sigaw

Bangin ng tunog

Sa hanging dumadalaw.

286. PINOY HAIKU
Sa Aninag ng BuwanRey de Vera

June 9, 2007

Humahalik ang ambon

Ugoy ng hangin

Sa nakadapong ibon.

287. PINOY HAIKU
Tangay ng MatogdonRey de Vera

June 9, 2007

Ay! Kumakaway-kaway

Sakay ng alon

Papalayong sanggumay.

288. PINOY HAIKU
Pumanaw na KahaponRey de Vera

June 9, 2007

Kayakap ng kurombot

Gumuhong kuta

Lumuluha sa lumot.

289. PINOY HAIKU
Luha ng UlapRey de Vera

June 9, 2007

Pumapatak na hamog

Hilam ang mata

Alitaptap sa gulod.

290. PINOY HAIKU
Simoy ng HabagatRey de Vera

June 9, 2007

Tagbulaklak ng damo

Dagsa sa ulap

Mumunting paruparo.

291. PINOY HAIKU
Anod ng BulusanRey de Vera

June 9, 2007

Sa ulang bumubuhos

Nabulahaw ang

Natutulog na agos.

292. PINOY HAIKU
Sugo ng BundokRey de Vera

June 10, 2007

Naglipana ang kabog

Pugad na yungib

Kapangpangan ng ilog.

293. PINOY HAIKU
Sa Lamig ng SiligRey de Vera

June 10, 2007

Umaliw-iw ang tubig
Daing ng batis
Sa sari-saring tinig.

294. PINOY HAIKU
Hinaing sa DilimRey de Vera

June 10, 2007

Liblib na mahiwaga

Lagim sa dibdib

Ng malalim na sapa.

295. PINOY HAIKU
Tinikang MahalumigmigRey de Vera

June 10, 2007

Agit-it sa magdamag

Himig ng dagat

Taririk na madawag.

296. PINOY HAIKU
Luntiang LabakRey de Vera

June 11, 2007

Kinulayan ang gubat

Galak sa tingkad

Ng layas na bulaklak.

297. PINOY HAIKU
Tubig sa KadigRey de Vera

June 11, 2007

Halumigmig ng tuktok

Lumot na hubad

Dinidilig ang bundok.

298. PINOY HAIKU
Huklob sa TalimRey de Vera

June 11, 2007

Lungga ng batong ahas

Gutom na halik

Malikmata sa butas.

299. PINOY HAIKU
Hugis ni ShivaRey de Vera

June 11, 2007

May himig sa bituin

Labak ng dagat

Abot langit ang lalim.

300. PINOY HAIKU
Sa Bundok ng MaculaboRey de Vera

June 11, 2007

Umuunos ng kidlat

Tagbik sa ulap

Tinutugis ang dagat.

nb: ang pinoy haiku 201-300 ay nakalimbag sa unpublished dissertation at hindi maaring ilathala sa ano mang paraan nang walang pahintulot ang may akda. (University of Santo Tomas. Dissertation: “Paglikha sa Kathang Kalikasan: 300 Pinoy Haiku”).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: